Pågående projekt

Forsknings- och bokprojekt

 

 

NINNI KRONBERG (1874-1949) var societetsfrun som blev näringsfysiolog och en av Sveriges få kvinnliga uppfinnare, vars patent är mer kända än henne själv. Utan vetenskaplig utbildning började hon i mitten av 1910-talet intressera sig för olika jäsningsprocesser i maken Erik Kronbergs maltfabrik i Gävle och genom åren tog hon i Sverige ett flertal patent inom näringsfysiologi, men även i stor del av världen. Sextio år gammal sökte hon 1934 svenskt patent på en helt ny metod att framställa torrmjölk, det patent som hon blev mest känd för och som så småningom blev en miljonindustri. Efter att själv utan framgång försökt intressera den svenska mjölkindustrin för sitt patent tog hon på egen hand initiativet att starta en torrmjölksindustri. Efter kontakt med ett av industri- och finansmannen Axel Wenner-Grens holdingbolag i Sverige, som hade kapitalet, grundades 1938 Svenska Mjölkprodukter AB (SMP), nuvarande Semper AB. Ett år senare startades i SMP:s regi en torrmjölksindustri i Kimstad.

Maria Johanna (Ninni) Kronberg, f Berggren, var född i Gävle och 1896 gift med grosshandlaren Erik Kronberg. 1922 tog paret Kronberg ut skilsmässa och vid den tiden var Ninni Kronberg sedan ett par år redan bosatt hos sin väninna, konsulinnan Gudrun Juel-Westrup på Rydsgårds gods i Skåne. Där hade man även inrättat en försöksfabrik i konsul Wilhelm Westrups regi. Efter att hon tillsammans med Westrup 1923 bildat ett bolag, kunde hon på egen hand laborera sig fram till olika nya metoder inom jäst- och mjölkindustrin. Och redan i början av 1920-talet tog hon utomlands en handfull patent på olika jästpreparat. Genom åren stötte hon från olika håll på motstånd i sitt arbete men genom outtröttligt arbete och med intensiv energi, kunde hon gång efter annan bevisa för branschens avvisande professorer att hon i grunden ändå alltid var på rätt väg med sina vetenskapliga teorier.

Redan 2001 påbörjade jag så smått forskningsprojektet om en av Sveriges få kvinnliga uppfinnare, Ninni Kronberg. Forskningen har under perioder legat på is, bland annat på grund av andra bokprojekt, men forskningen är också komplicerad och tidskrävande då det saknas en hel del handlingar rörande Ninni Kronbergs liv och verksamhet. Jag har dock, via bakvägar och samtal med dem som stod henne nära, lyckats hitta ingångar i arkivmaterial som kan ge en klar bild av hennes strävsamma arbete som uppfinnare. Tanken är att forskningen om Ninni Kronberg ska mynna i en bok om hennes liv och gärning. Kompletterande forskning och manusarbete pågår.

 

Forsknings- och bokprojektet stöds av

ROMANUSFONDEN

SEMPER AB

STIFTELSEN PER MURÉNS DONATIONSFOND

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)